Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ- ASTRONOMY OF THE ORPHICS (TRAILER- ΣΥΝΟΨΗ)

Οι κοσμογονικές και αστρονομικές διδασκαλίες των Ορφικών (όπως παραδίδονται στους Ύμνους του Ορφέως) παρέχουν γνώσεις, που αποδεικνύουν βαθύτατη και ευρύτατη διείσδυση στα φυσικά φαινόμενα και κυρίως στην έρευνα του Ουρανού. Σήμερα διαπιστώνουμε πλέον ότι από τις θεωρίες αυτές των Ορφικών προήλθαν και οι πρώτες αρχές της Φυσιολογίας, της Κοσμογονίας, της Θεογονίας και της Φιλοσοφίας, και ότι από την εποχή των Ορφικών είχαν τεθεί οι βάσεις και της σημερινής επιστήμης. 

 Μια μοναδική και συναρπαστική παραγωγή που θα αναδείξει τις πανάρχαιες επιστημονικές και αστρονομικές γνώσεις των αρχαίων προγόνων μας, της μακρινής εκείνης εποχής.

 The cosmogenic and astronomical teachings of the Orphics (as handed down in the Hymns of Orpheus) provide knowledge that proves a profound and wide penetration of natural phenomena and especially the study of Uranus. Today we find out that the first principles of Physiology, Cosmogony, Theogony and Philosophy came from these Orphic theories and that the foundations of today's science had been laid from the time of the Orphics.

 A unique and fascinating production that will highlight the ancient scientific and astronomical knowledge of our ancient ancestors, of that distant era.
(Οfficial trailer)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6'
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-PRODUCTION ΒΙΣΑΛΤΗΣ-VISALTIS ©2020ΕΓΓΡΑΦΗ/SUBSCRIBE


  ©www.visaltis.net -

Δεν υπάρχουν σχόλια: