Τρίτη 21 Ιουλίου 2009

The Macedonian star is Greek symbol.

The star of Vergina, or, the sun of Vergina, symbol of the ancient Macedonians, are Greek symbol. Ample evidence in the video.(youtube-dionisosb)


Bookmark and Share

Δεν υπάρχουν σχόλια: