Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

The Macedonian star is Greek symbol.

The star of Vergina, or, the sun of Vergina, symbol of the ancient Macedonians, are Greek symbol. Ample evidence in the video.(youtube-dionisosb)


Bookmark and Share

Δεν υπάρχουν σχόλια: