"Η κατάκτησης του αέρος"! -Ελληνική εφεύρεση ενώπιον της Γαλλικής Ακαδημίας το 1907!


Περιοδικό "ΕΛΛΑΣ", ΕΤΟΣ Α΄ ΑΡΙΘ.3
Στην εικονιζόμενη 3η σελίδα του τρίτου τεύχους αναγράφονται τα παρακάτω:


Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ" Αισθανόμεθα χαράν μεγάλην, όταν πρόκειται ν' αναγγείλωμενν προς τους αναγνώστας ημών κάποιαν πρόοδον ή κάποιαν νίκην του ελληνικού πνεύματος.

Αυτό άλλως τε είνε και ο προορισμός της "Ελλάδος", να γνωρίση προς τους απανταχού Έλληνας τας αρετάς του δυσφημιζομένου τόπου των και τας επιτυχίας του.

Εν μέσω της παγκοσμίου κινήσεως, η οποία γίνεται εσχάτως δια το μέγα ζήτημα της αεροπλοϊας, δύο Έλληνες αξιωματικοί, ο κ. Πελοπίδας Τσουκαλάς, υποπλοίαρχος του Βασ. Ναυτικού, και ο Ιωαν. Βλαχαβάς, υποπλοίαρχος του Πυροβολικού, έσχον μιαν ευτυχή επίνοιαν.

Μελετήσαντες, επί έτη ολόκληρα, το θέμα, κατέληξαν εις εν σύστημα αεροπλοϊας, το οποίον ήκουσεν εσχάτως και επεδοκίμασεν η Γαλλική Ακαδημία.

Το σύστημα τούτο είνε να τεθούν εν χρήσει αντί αεροπλάνων ελικόπτερα, τα οποία μολονότι βαρύτερα του αέρος, έχουσι περισσότερα πλεονεκτήματα των πρώτων, είνε ασφαλέστερα εις την πτήσιν, ταχύτερα εις τον δρόμον και αντοχής μεγαλητέρας προς τον άνεμον."


Το εξώφυλλο του Περιοδικού "ΕΛΛΑΣ".
ΕΤΟΣ Α΄ΑΡΙΘ. 3. ΑΘΗΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1907.
Το φύλλον 10 λεπτά.


Πρώτη κυκλοφορία του περιοδικού "Ελλάς" 2 Δεκεμβρίου 1907. Έκδοση του λογοτέχνη Σπύρου Α. Ποταμιάνου. Στη δεύτερη σελίδα αναγράφονται τα εξής:
ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ - ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ - Εσωτερικού και Κρήτης Δραχ. 8, Εξωτερικού δρ.χρ. 12, Ρωσσίας ρούβλια 5, Αμερικής δολλάρια 3.

Σημείωση Γιώργου Εχέδωρου/(echedoros-h.blogspot) :
Το περιοδικό περιέχει πάρα πολλά στοιχεία για την εποχή του. Μέσα σε ένα χρόνο κυκλοφορίας του εμπλούτισε την αθηναϊκή δημοσιογραφία δίνοντας μια νέα διάσταση στον τότε Τύπο. Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και οι αναφορές για τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο κλπ., θεωρούνται πολύ σημαντικά για μελέτη της εποχής.

Bookmark and Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *