Η πρώτη αυθεντική ανακατασκε​υή Λινοθώρακα μετά από 2,300 χρόνια


"Λινοθώρακ​ας Βαρέως Τύπου με Φολίδες Μεταλλικές Πλάκες"

Ο Λινοθώρακας ήταν ο βασικός τύπος Οπλιτικής θωράκισης στα Κλασσικά χρόνια (5ος Αιώνας πχ) και ουσιαστικό στοιχείο της μετάβασης στην...
Οπλιτική Φάλαγγα που συντελέσθηκε εκείνη την εποχή. Ύφασμα λινού σε πολλαπλές στρώσεις δημιουργούσε ένα ευέλικτο και ανθεκτικό υπόστρωμα που στήριζε όλη την κατασκευή. Ο Λινοθώρακας ήταν σε συνεχή χρήση από τον 7ο έως και τον 3ο αιώνα πχ.

Τα τελευταία 30 χρόνια, Δυτικοί μελετητές προσπαθούν να αποκωδικοποιήουν την αρχαία τεχνολογία κια δημιουργήσουν αντίγραφα Λινοθώρακα με φτωχά αποτελέσματα - κυρίως γιατί ξεκινούν με λάθος παραδοχές για τη φύση αυτής της μοναδικής θωράκισης.Το παρουσιαζόμενο πρωτότυπο βασίζεται απεικόνιση Ελληνικού αγγείου του 5ου αιώνα πχ. Η κατασκευή έγινε με
απολύτως φυσικά υλικά (λινό, χαλκός, σίδηρος, δέρμα, κα) και με τεχνικές της αρχαίας εποχής.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ, η παρουσιαζόμενη ανακατασκευή αποτελεί την πρώτη αυθεντική, λειτουργική και ιστορικά σωστή κατασκευή Λινοθώρακα στην σύγχρονη εποχή.

Σύλλογος Ιστορικών Μελετών ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *