Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

Πόντος - ΘάλασσαΑκριτικά τραγούδια του Πόντου
Μουσικοί:

Παντελής Παυλίδης, λύρα
Θύμιος Ατζακάς, πολίτικο λαούτο
Χρηστος Μπάρμπας, γαβάλι
Θωμάς Μπαϊραχτάρης, λύρα