Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3-4-1962, Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΘΕΩΡΕΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗΝ ΤΟΥ

Π.Β. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: