ΣΤΟ ΝΤΑΡ ΑΛ ΧΑΡΜΠ ΤΑ ΓΗΡΑΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΦΙ..

Ὅταν ὁ Παντισάχης τῆς Ὀθωμανίας ἔχανε στὸ πεδίο μάχης κατὰ τῶν Φράγκων, στὸ χαρέμι του, στὸ παλάτι τοῦ Τοπκαπί, στὴν Πόλη, οἱ εὐνοῦχοι βλέποντας τὶς ξένοιαστες χανούμισσες νὰ καθρεπτίζονται, ἐψιθύριζαν ἀπελπισμένοι: «Ὁ κόσμος χάνεται καὶ τὸ μουνὶ κτενίζεται»!

Ἤδη ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα οἱ Ἕλληνες ἐφημίζοντο ὅτι ἦσαν παιδιά, ἀλλὰ τότε ἦσαν μεγαλοφυῆ παιδιά. Σήμερα παραμένουν μὲν παιδιά, ἀλλὰ γηρασμένα παιδιά, χωρὶς ἴχνος δημιουργικότητος καὶ ὡς χανούμισσες ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ἐσωτερικά τους. Φοβοῦνται μὴ χάσουν τὸ ἤδη πρὸ πολλοῦ χαμένο καρφί, τὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὰ Σκόπια, τὴν Κύπρο καὶ ἀγνοοῦν τὸ πέταλο τοῦ παγκοσμίου ἑλληνισμοῦ.

Ἀναμασοῦν ὡσὰν μαστίχα Χίου τὰ περὶ μασονισμοῦ, σιωνισμοῦ καὶ ἑβραιοφοβίας καὶ ἀγνοοῦν ὅτι ὡσὰν τοὺς χοίρους πρὸς σφαγὴν εὑρίσκονται περιφραγμένοι στὸν περίβολο τοῦ Ντὰρ Ἄλ Χάρμπ, τῆς περιοχῆς τοῦ πολέμου, κατὰ τὴν σουννιτικὴ ἰσλαμικὴ γεωπολιτική, περιοχὴ ποὺ προορίζεται νὰ ἐκκενωθῇ, κατόπιν γενικῆς σφαγῆς τῶν χριστιανῶν καὶ νὰ ἐπανακατοικηθῇ ἀπὸ σουννῖτες μουσουλμάνους ἕως ποὺ νὰ γίνῃ ἡ περιοχὴ τοῦ Ἰσλάμ, τὸ Ντὰρ Ἄλ Ἰσλάμ.

Ὅταν ἑνα λαὸς ἔχει γεράσει, καταφεύγει στὶς προφητεῖες, τοὺς μύθους, τοὺς ἥρωες καὶ τοὺς ἐξωγήϊνους ὡς μοναδικὲς σχεδίες σωτηρίας. Ὄχι ὅτι οἱ προφητεῖες, οἱ μῦθοι, οἱ ἥρωες καὶ οἱ ἐξωγήϊνοι εἶναι ἄχρηστοι. Ἄχρηστοι εἶναι μόνον γιὰ τοὺς πεζοὺς φραγκορασιοναλιστές. Ἀλλά, σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χεῖρα κίνει.

Ἐκτὸς τῶν προφητειῶν τῶν ἁγίων, ὑπάρχουν λοιπὸν καὶ οἱ προφητεῖες τοῦ Γάλλου Νοστράδαμου. Ἀνατρέχω στὴν γαλλικὴ ἑρμηνεία τῶν προφητειῶν του, τοῦ Jean-Charles de Fontbrune, ποὺ ἐδημοσίευσε τὸ 1980, Nostradamus, historien et prophete (Editions du Rocher). Ἄν δεχθοῦμε ὅτι ὅ,τι προέβλεψε ὁ Νοστράδαμος (1503-1566), ἀπὸ τὸ 1555 μέχρι τὸ 1980 ποὺ τὸν μελετᾷ ὁ Fontbrune, δὲν τὸ λαμβάνουμε ὑπ’ὄψιν, ἐφ’ὅσον εἶναι ἤδη παρελθόν γιὰ τὸν μελετητὴ Fontbrune , παραμένουν οἱ προβλέψεις του γιὰ τὴν περίοδο μετὰ τὸ 1980, ἡμερομηνία στὴν ὁποία ἔγραψε ὁ Fontbrune. Καὶ τί διαβάζουμε;

Ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2026, γίνεται πλανητικὸς πόλεμος ποὺ θὰ καταστρέψῃ τὸν δυτικὸ πολιτισμό (αὐτὸν ποὺ ἐξελίσσεται κάτω ἀπὸ τὰ μάτια μας, ἀπὸ τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Γιουγκοσλαυΐας, τὸ 1999, μέχρι τὴν τελικὴ ἀναμέτρηση ΗΠΑ-Κίνας, γύρω στὸ 2030). Ἰδίως ὅμως στὴν περίοδο αὐτὴν οἱ Μουσουλμᾶνοι θὰ κατακτήσουν τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἰταλία, τὸ Βατικανὸ καὶ τὴν Δύση. Ὅλη ἡ Εὐρώπη θὰ συμπεριληφθῇ στὸ Ντὰρ Ἄλ Ἰσλάμ.

Στὴν Ἑλλάδα οἱ παρηκμασμένοι βουλευτές τῆς Δεξιᾶς ὅπως καὶ τῆς Ἀριστερᾶς, ἀναλίσκονται σὲ κροκοδείλια δάκρυα γιὰ τοὺς πνιγμένους πρόσφυγες στὴν Λέσβο καὶ θέλουν νὰ ἀγνοοῦν ὅτι μαζὶ μὲ τοὺς πρόσφυγες εἰσέρχονται στρατιὲς τζιχαδιστῶν στὴν Εὐρώπη μὲ σκοπὸ τὴν κατάκτησή της. Θέλουν νὰ ἀγνοοῦν ὅτι εἴμεθα σὲ ἀδυσώπητο πόλεμο μὲ τοὺς σουννῖτες μουσουλμάνους (καὶ ἐπιμένω «σουννῖτες» καὶ ὄχι σιΐτες ἤ σούφιδες), ἀσχέτως ποῖος τὸν ἄρχισε. Καὶ φυσικὰ τὸν ἄρχισαν τὸν πόλεμο αὐτὸν οἱ Δυτικοὶ ἀποικιστὲς καὶ ἰμπεριαλιστὲς ποὺ κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἀφρική καὶ τώρα δέχονται τὸ μπούμερανγκ. Ἀλλὰ τὸ μπούμερανγκ τὸ δεχόμεθα καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, τὰ παράσιτα ποὺ ἀπομυζοῦν τὸν κόρμο τοῦ δένδρου τῆς Δύσεως.

Σημασία ἔχει σήμερα νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν σουννιτικὴ ἰσλαμικὴ καταιγίδα, ἀσχέτως ποῖος ξεκίνησε τὴν καταστροφή. Καὶ εἶναι σαφῶς ἀδύνατον νὰ ἀντισταθοῦμε μὲ ἕνα ὁλοκληρωτικὰ σαπισμένο κοινοβούλιο. Χρειάζεται ἄμεση κατάργησή του καὶ ἐπιβολὴ κυβερνήσεως ἐθνικῆς σωτηρίας. Ἐκτὸς καὶ ἐὰν θέλουμε νὰ γίνουμε προσεχῶς Γῆς Μαδιὰμ, γῆ μιναρέδων καὶ νεκρικῆς ἰσλαμικῆς σιωπῆς, περιοχὴ εἰρήνης τοῦ Ντὰρ Ἄλ Ἰσλάμ.

Ἕλληνες ἐνηλικιωθῆτε!

Δημήτρης Κιτσίκης- 9 Νοεμβρίου 2015
http://endiameseperioche.blogspot.gr


Σχόλια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *