ΑΓΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ(ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ

Ανάμεσα στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και την αγγειογραφία ως εικαστική τέχνη υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι ενδιαφέρουσα μεν αλλά συνάμα σε κάποιο βαθμό μη εξερευνήσιμη γεγονός που δυσκολεύει στην διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Γι’ αυτό τον λόγο μπορούμε να εκφραστούμε με δυνατότητες και πιθανότητες, όχι όμως βεβαιότητες, μέσω διεπιστημονικών ερευνών χρόνων.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταδειχθεί μέρος των αγγείων της Κάτω Ιταλίας, καθώς και τα είδη που προτιμούσαν να «οπτικοποιούν» οι αγγειογράφοι της εποχής. Εκτός από αγγεία που απεικονίζουν κωμικά θέματα θα γίνει αναφορά και σε αγγεία με θέματα από την τραγωδία, σε αντιδιαστολή τα μεν με τα δε.  Με τον όρο «κατωιταλιωτικά» χαρακτηρίζουμε σύμφωνα με τον Trendall1, τα ερυθρόμορφα αγγεία που κατασκεύασαν Έλληνες άποικοι στη Νότια Ιταλία και τη Σικελία από το 440 περίπου ως το τέλος του 4ου αιώνα π. Χ. Αυτή η πολύ σημαντική ομάδα της αγγειογραφίας είναι γενικά γνωστή ως «Νότιο Ιταλική».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ PDF:©www.visaltis.net 

Σχόλια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *